Podstawowe zasady użytkowania butli do gazów technicznych

Z rozmaitych butli można skorzystać w wielu sytuacjach. Nawet są one używane do zasilania zwykłych gazowych kuchenek, jeżeli nie będzie szans na podpięcie się pod jakąś instalację. Dość powszechnie z technicznych gazów korzystają różne gałęzie przemysłu, stosowane są one przykładowo do spawania albo robienia napojów. W takich butlach gaz może znajdować się w postaci płynnej lub lotnej, lecz w każdym przypadku będzie panowało w środku duże ciśnienie. To wymaga z kolei od butli dużej solidności i wytrzymałości, tak aby to ciśnienie nic złego nie zrobiło. Z tego też powodu wszelkie

Butle na gazy techniczne muszą być właściwie użytkowane oraz przechodzić regularnie kontrole. Jeśli będzie chodziło o użytkowanie, to są określone zasady, jakich należy przestrzegać. Przede wszystkim każda butla musi być oznakowana w odpowiedni sposób, tak żeby wiadomo było od razu co się w niej znajduje. Niektóre gazy bowiem są łatwopalne albo trujące, i ewentualne pomyłki mogłyby być przyczyną dużego zagrożenia. Niezwykle istotne jest to, żeby zabezpieczyć butle przed zbytnim nagrzaniem.

Dlatego też trzeba je przechowywać z dala od źródeł ciepła, najlepiej w jakimś zadaszonym pomieszczeniu. Podczas pracy również należy uważać, aby ich za mocno nie nagrzewać. Podczas przechowywania istotne jest też to, żeby je chronić przed dużą wilgotnością, mogącą spowodować korozję. W przypadku jakiś problemów z zaworem pod żadnym pozorem nie można samodzielnie nic naprawiać, zająć się tym musi osoba mająca odpowiednie zezwolenia i umiejętności. Bardzo ważnym elementem przy użytkowaniu takich butli jest ich regularna homologacja.

Taką homologację przeprowadza się w określonych odstępach czasu, i wykonana ona musi być w miejscu, jakie jest do tego uprawnione. Podczas badania każda Butla butle 50 L musi zostać dokładnie oglądnięta pod kątem ewentualnych mechanicznych uszkodzeń czy też korozji. Przeprowadzana też jest ciśnieniowa próba, i dopiero po pozytywnym jej zaliczeniu można przedłużyć ważność użytkowania.

+Tekst Sponsorowany+

(Visited 6 times, 1 visits today)
Dodaj komentarz
Możesz także polubić