Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Sprawdź bogatą ofertę szkoleń i kursów.
Darmowe szkolenia dla osób bezrobotnych! Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce.
Żołnierzom zawodowym po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia nowego zatrudnienia.
ul. Piłsudskiego 38
05-420 Józefów k/Otwocka
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl
Nasza firma szkoleniowa specjalizuje się w organizowaniu kursów dla pracowników firm transportowych i spedycyjnych. Szczególnie polecamy: ADR Kurs Podstawowy Transport Towarów Niebezpiecznych, dzięki któremu podniosą Państwo swoje kwalifikacje zawodowe. Każde z naszych szkoleń, począwszy od ADR kurs specjalistyczny jest prowadzone przez najlepszych wykładowców, którzy posiadają długoletni staż i doświadczenie w tego rodzaju szkoleniach. Jeśli nie jesteś kierowcą, możesz wybrać jedno z następujących szkoleń: Kurs Doradca DGSA , certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, które umożliwią Ci podniesienie kwalifikacji zawodowych i awans w pracy.
Zapraszamy do kontaktu:
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl

Popularne kursy i szkolenia

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR:

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Wymaganie wobec uczestników kursu - certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika:

  • ukończone 18 lat

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego towarów lub osób, czy to na terenie kraju czy w wymiarze międzynarodowym na mocy Ustawy z Dnia 6 września 2001r. o Transporcie Drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371, tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) mają obowiązek uzyskania w tym celu licencji. Do tego niezbędny jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego.

 

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnikaUkończenie kursu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych przygotowuje słuchaczy do zaliczenia egzaminu państwowego który zdaje się przed komisją z Instytutu Transportu Samochodowego. Instytut jako jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzamin państwowy.

 

Egzamin składa się z testu i zadań egzaminacyjnych. Test to 64 pytania wielokrotnego wyboru, 8 pytań na każdy z modułów. Osoba przystępująca do testu ma na jego rozwiązanie 120. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części z których każda obejmuje po dwa pytania, czas przeznaczony na rozwiązanie to 120 minut.

 

Zaliczenie egzaminu to uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów z każdej z części. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymuje się certyfikat kompetencji dla przewoźnika w drogowym transporcie osób lub rzeczy.

Kursy "Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika" prowadzone przez Smart Kursy Szkoleni znakomicie przygotowują nie tylko do egzaminu zdawanego przed Komisję Państwową, ale także dostarczają solidnej, bardzo przydatnej wiedzy z tak wielu dziedzin.

 

Program kursu - Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika:

  • prawo cywilne – rodzaje umów, praktyka negocjacji, wiążące umowy transportowe regulujące warunki przewozu
  • prawo handlowe – warunki formalne dotyczące prowadzenia działalności na rynku i obowiązki spoczywające na przewoźnikach
  • przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE)
  • prawo podatkowe – podatek od wartości dodanej (VAT), podatek od pojazdów silnikowych, opłaty drogowe, także za korzystanie z infrastruktury drogowej
  • praktyka prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – systemy ewidencji gospodarczej, rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • zasady dostępu do rynku – przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie – formalności graniczne – rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi
  • obowiązujące normy techniczne i techniczne aspekty działalności- emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych • zasady bezpieczeństwa drogowego- umiejętności i uprawnienia wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku – umowy międzynarodowe.

 

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR
cena: 2200 zł
Wykonanie: Devilart