Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Sprawdź bogatą ofertę szkoleń i kursów.
Darmowe szkolenia dla osób bezrobotnych! Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce.
Żołnierzom zawodowym po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia nowego zatrudnienia.
ul. Piłsudskiego 38
05-420 Józefów k/Otwocka
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl
Myślisz poważnie o branży kosmetologicznej? Nie wiesz od czego zacząć. Na początek proponujemy szkolenie - stylizacja paznokci, które w sposób przystępny przygotuje Cię do wykonywania tego rodzaju zabiegów kosmetycznych. Jeśli pracujesz już w zawodzie i chciała byś poszerzyć swoją ofertę, warto wybrać szkolenie z przedłużania rzęs metodą 1 : 1. Nasze szkolenie w sposób przystępny przekaże Ci najważniejsze aspekty teoretyczne i praktyczne tej metody przedłużania rzęs.
Zapraszamy do kontaktu:
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl

Popularne kursy i szkolenia

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR:

ADR Kurs Specjalistyczny w Zakresie Przewozu w Cysternach

ADR Kurs Specjalistyczny w Zakresie Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych w Cysternach 

 

Smart Kursy Szkolenia prowadzi ciągły nabór na kursy ADR dla kierowców pozwalające zdobyć międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Program zajęć, dobór materiałów dydaktycznych, sposoby prezentacji treści, sprawdzeni wykładowcy sprawiają, że nauka jest skuteczna i przyjemna.


Wymaganie wobec uczestników kursu ADR Kurs Specjalistyczny w Zakresie Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych w Cysternach:

 • ukończone 21 lat
 • ukończone szkolenie podstawowe w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych

Częstotliwość naszych szkoleń to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie firm z Polski i zagranicy. Stronami europejskiej umowy dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  ADR jest większość państw europejskich oraz mi.in. Rosja, Tunezja, Turcja, Maroko.


ADR Kurs Specjalistyczny w Zakresie Przewozu w CysternachKażdy kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego. Pozytywny wynik egzaminu jest poświadczony otrzymaniem zaświadczenia ADR w zakresie podstawowym które jest ważne przez 5 lat, tak samo jak specjalistyczne, ale – uwaga – tylko do końca ważności uprawnień podstawowych. Tak więc często, starając się o uprawnienia specjalistyczne, warto zadbać od razu o odnowienie tych pierwszych. Uprawnienia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu.


Egzamin z zakresu cystern trwa 40 minut i składa się z 18 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.


UWAGA! Brak uprawnień może być podstawą do nałożenia kary – po 2 000 zł dla kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem.


Kierowco! Z nami zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie w Polsce i poza nią. Uzyskasz silniejszą pozycję w negocjacjach z pracodawcą. Nawet nie wioząc towaru określonego jako niebezpieczny, będziesz lepiej dbał o swoje zdrowie i życie na drodze. Dla firm transportowych będziesz bardzo cennym pracownikiem, ponieważ zyskasz z nami uprawnienia pozwalające przewieźć każdy ładunek.


Program szkolenia "ADR Kurs Specjalistyczny w Zakresie Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych w Cysternach":

 1. Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku
 2. Szczególne wymagania dotyczące pojazdów
 3. Oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.
 4. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia.
 5. Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern.
 6. Ćwiczenia z zakresu
  • różnych systemów napełniania i opróżniania,
  • udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postepowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

 

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR
cena: 2200 zł
Wykonanie: Devilart