Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Sprawdź bogatą ofertę szkoleń i kursów.
Darmowe szkolenia dla osób bezrobotnych! Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce.
Żołnierzom zawodowym po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia nowego zatrudnienia.
ul. Piłsudskiego 38
05-420 Józefów k/Otwocka
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl
Nasza firma szkoleniowa specjalizuje się w organizowaniu kursów dla pracowników firm transportowych i spedycyjnych. Szczególnie polecamy: ADR Kurs Podstawowy Transport Towarów Niebezpiecznych, dzięki któremu podniosą Państwo swoje kwalifikacje zawodowe. Każde z naszych szkoleń, począwszy od ADR kurs specjalistyczny jest prowadzone przez najlepszych wykładowców, którzy posiadają długoletni staż i doświadczenie w tego rodzaju szkoleniach. Jeśli nie jesteś kierowcą, możesz wybrać jedno z następujących szkoleń: Kurs Doradca DGSA , certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, które umożliwią Ci podniesienie kwalifikacji zawodowych i awans w pracy.
Zapraszamy do kontaktu:
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl

Popularne kursy i szkolenia

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR:

ADR kurs specjalistyczny klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe

ADR Kurs Specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe

 

Smart Kursy Szkolenia prowadzi ciągły nabór na kursy ADR dla kierowców pozwalające zdobyć międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Program zajęć, dobór materiałów dydaktycznych, sposoby prezentacji treści, sprawdzeni wykładowcy sprawiają, że nauka jest skuteczna i przyjemna.


Wymaganie wobec uczestników kursu:

  • ukończone 21 lat
  • ukończone szkolenie podstawowe w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych

Częstotliwość naszych szkoleń to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie firm z Polski i zagranicy. Stronami europejskiej umowy dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  ADR jest większość państw europejskich oraz mi.in. Rosja, Tunezja, Turcja, Maroko.


Każdy kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego. Pozytywny wynik egzaminu jest poświadczony otrzymaniem zaświadczenia ADR w zakresie podstawowym które jest ważne przez 5 lat, tak samo jak specjalistyczne, ale – uwaga – tylko do końca ważności uprawnień podstawowych. Tak więc często, starając się o uprawnienia specjalistyczne, warto zadbać od razu o odnowienie tych pierwszych. Uprawnienia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu.


Egzamin z zakresu materiałów wybuchowych trwa 30 minut i składa się z 15 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 10 poprawnych odpowiedzi.


UWAGA! Brak uprawnień może być podstawą do nałożenia kary – po 2 000 zł dla kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem.


Kierowco! Z nami zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie w Polsce i poza nią. Uzyskasz silniejszą pozycję w negocjacjach z pracodawcą. Nawet nie wioząc towaru określonego jako niebezpieczny, będziesz lepiej dbał o swoje zdrowie i życie na drodze. Dla firm transportowych będziesz bardzo cennym pracownikiem, ponieważ zyskasz z nami uprawnienia pozwalające przewieźć każdy ładunek.


Program:

  1. Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,
  2. Szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.

 

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR
cena: 2200 zł
Wykonanie: Devilart