Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Sprawdź bogatą ofertę szkoleń i kursów.
Darmowe szkolenia dla osób bezrobotnych! Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce.
Żołnierzom zawodowym po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia nowego zatrudnienia.
ul. Piłsudskiego 38
05-420 Józefów k/Otwocka
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl
Jeśli zainteresowały Cię nasze darmowe szkolenia dla osób, które pragną zmienić kwalifikacje zawodowe - wystarczy udać się do najbliższego urzędu pracy. Dla byłych mundurowych nasza firma przygotowała specjalistyczny program: rekonwersja dla żołnierzy, dzięki któremu bez problemu podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe i staniesz się wartościowym pracownikiem na rynku pracy. Jeśli myślą Państwo o pracy w handu to szkolenie Nowoczesne Techniki Sprzedaży na pewno ułatwi znalezienie dobrze płatnej pracy.
Zapraszamy do kontaktu:
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl

Popularne kursy i szkolenia

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR:

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ NA SZKOLENIE
ADR Kurs Podstawowy Transport Towarów Niebezpiecznych
Cena:
Miejsce:
Termin:
Liczba godzin:
450 zł
Józefów
05-09-2020
24
Imię:
Nazwisko:
Adres email:
Telefon:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Co tydzień organizujemy Kursy ADR dla kierowców, które pozwalają zdobyć międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Program zajęć, dobór materiałów dydaktycznych, sposoby prezentacji treści, sprawdzeni wykładowcy sprawiają, że nauka jest skuteczna i przyjemna.

 

Częstotliwość naszych szkoleń to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie firm z Polski i zagranicy. Stronami europejskiej umowy dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  ADR jest większość państw europejskich oraz mi.in. Rosja, Tunezja, Turcja, Maroko.

 

Kierowco! Z nami zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie w Polsce i poza nią. Uzyskasz silniejszą pozycję w negocjacjach z pracodawcą. Nawet nie wioząc towaru określonego jako niebezpieczny, będziesz lepiej dbał o swoje zdrowie i życie na drodze. Dla firm transportowych będziesz bardzo cennym pracownikiem, ponieważ zyskasz z nami uprawnienia pozwalające przewieźć każdy ładunek.


Wymagania wobec uczestników kursu:

Każdy kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego. Pozytywny wynik egzaminu jest poświadczony otrzymaniem zaświadczenia ADR w zakresie podstawowym które jest ważne przez 5 lat.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu.


Egzamin z zakresu podstawowego trwa 60 minut i składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi. 


UWAGA! Brak uprawnień może być podstawą do nałożenia kary – po 2 000 zł dla kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem.

Program:

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 2. Główne rodzaje zagrożeń
 3. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 4. Ochrona towarów niebezpiecznych
 5. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
 6. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 7. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
 8. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych.
 9. Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych.
 10. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie.
 11. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej.
 12. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 13. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 14. Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
 15. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
 16. Ćwiczenia z zakresu  znajomości zasad oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczowej oraz nalepkami,  manipulowania i układania sztuk przesyłki.
 17. Ćwiczenia z zakresu  udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH JUŻ OD 4 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY +48 730 999 507 lub mail biuro@smartkursyszkolenia.pl .

Dlaczego właśnie my?

Tworzymy zgrany zespół ludzi którzy dzięki swojemu doświadczeniu w organizacji szkoleń gwarantuje Państwu usługę na najwyższym poziomie. Każdy projekt zaczynając od szkoleń jednoosobowych po długoterminowe kontrakty ogólnopolskie organizujemy z dbałością o zadowolenie klienta i jego oczekiwania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nie znalazłeś propozycji dla siebie? Napisz do nas na biuro@smartkursyszkolenia.pl a my postaramy się znaleźć odpowiednie szkolenie dla Ciebie.

Wykonanie: Devilart