Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Sprawdź bogatą ofertę szkoleń i kursów.
Darmowe szkolenia dla osób bezrobotnych! Współpracujemy z Urzędami Pracy w całej Polsce.
Żołnierzom zawodowym po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować do podjęcia nowego zatrudnienia.
ul. Piłsudskiego 38
05-420 Józefów k/Otwocka
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl
Nasza firma szkoleniowa specjalizuje się w organizowaniu kursów dla pracowników firm transportowych i spedycyjnych. Szczególnie polecamy: ADR Kurs Podstawowy Transport Towarów Niebezpiecznych, dzięki któremu podniosą Państwo swoje kwalifikacje zawodowe. Każde z naszych szkoleń, począwszy od ADR kurs specjalistyczny jest prowadzone przez najlepszych wykładowców, którzy posiadają długoletni staż i doświadczenie w tego rodzaju szkoleniach. Jeśli nie jesteś kierowcą, możesz wybrać jedno z następujących szkoleń: Kurs Doradca DGSA , certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, które umożliwią Ci podniesienie kwalifikacji zawodowych i awans w pracy.
Zapraszamy do kontaktu:
tel: +48 730 999 507
email: biuro@smartkursyszkolenia.pl

Popularne kursy i szkolenia

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR:

ADR Kurs Podstawowy Transport Towarów Niebezpiecznych

Co tydzień organizujemy Kursy ADR dla kierowców, które pozwalają zdobyć międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Program zajęć, dobór materiałów dydaktycznych, sposoby prezentacji treści, sprawdzeni wykładowcy sprawiają, że nauka jest skuteczna i przyjemna.
 
Kierowco! Z nami zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie w Polsce i poza nią. Uzyskasz silniejszą pozycję w negocjacjach z pracodawcą. Nawet nie wioząc towaru określonego jako niebezpieczny, będziesz lepiej dbał o swoje zdrowie i życie na drodze. Dla firm transportowych będziesz bardzo cennym pracownikiem, ponieważ zyskasz z nami uprawnienia pozwalające przewieźć każdy ładunek.

 

Wymagania wobec uczestników kursu - ADR Kurs Podstawowy Transport Towarów Niebezpiecznych:

 • ukończone 21 lat

ADR Kurs Podstawowy Transport Towarów NiebezpiecznychCzęstotliwość naszych szkoleń to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie firm z Polski i zagranicy. Stronami europejskiej umowy dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  ADR jest większość państw europejskich oraz mi.in. Rosja, Tunezja, Turcja, Maroko.


Każdy kurs "ADR Kurs Podstawowy Transport Towarów Niebezpiecznych" kończy się egzaminem państwowym organizowanym w naszym ośrodku szkoleniowym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego. Pozytywny wynik egzaminu jest poświadczony otrzymaniem zaświadczenia ADR w zakresie podstawowym które jest ważne przez 5 lat, tak samo jak specjalistyczne, ale – uwaga – tylko do końca ważności uprawnień podstawowych. Tak więc często, starając się o uprawnienia specjalistyczne, warto zadbać od razu o odnowienie tych pierwszych. Uprawnienia ADR wydawane są przez Marszałka Województwa w terminie 7 dni od daty zdania egzaminu.


Egzamin z zakresu podstawowego trwa 60 minut i składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia jest udzielenie co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi. 


UWAGA! Brak uprawnień może być podstawą do nałożenia kary – po 2 000 zł dla kierowcy, przedsiębiorcy i zarządzającego transportem.


Program - ADR Kurs Podstawowy Transport Towarów Niebezpiecznych:

 1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
 2. Główne rodzaje zagrożeń
 3. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
 4. Ochrona towarów niebezpiecznych
 5. Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
 6. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej.
 7. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
 8. Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych.
 9. Zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych.
 10. Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie.
 11. Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej.
 12. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
 13. Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
 14. Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
 15. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
 16. Ćwiczenia z zakresu  znajomości zasad oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczowej oraz nalepkami,  manipulowania i układania sztuk przesyłki.
 17. Ćwiczenia z zakresu  udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii

 

TRANSPORT, LOGISTYKA, ADR
cena: 2200 zł
Wykonanie: Devilart